Heinkel Club Nederland

Title
Title
Title
Ga naar de inhoud
laatste wijziging: 17-10-2022
Verzekering


Verplichtingen:
Zodra een kenteken op naam staat gelden er verplichtingen waaraan je moet voldoen.
Vanaf het moment van de tenaamstelling moet worden voldaan aan de verzekeringsplicht,
en moet de auto  / motor voor WA , (conform de Wet Aansprakelijksheidsverzekering Motorrijtuigen  =  WAM) verzekerd zijn.
Verder moet, indien van toepassing, de auto APK gekeurd zijn en moet er motorrijtuigenbelasting worden betaald.
De belastingdienst en de RDW controleren de verplichtingen met de gegevens in het kentekenregister en leggen (hoge) boetes op als blijkt dat er niet aan een of meerdere verplichtingen is voldaan.

De Heinkels zijn vrijgesteld van wegenbelasting en APK keuring.
 
Schorsen van het kenteken:
Als er langdurig niet aan het verkeer wordt deelgenomen, dan is het mogelijk om het kenteken bij de RDW te schorsen.
Daarmee vervalt de APK-, motorrijtuigenbelasting- en verzekeringsplicht.
LET OP: als het kenteken is geschorst, mag de scooter niet op of aan de openbare weg staan.
De scooter mag dus ook niet op parkeerplaatsen, paden, bermen, zijkanten van wegen, openbaar toegankelijke parkeerterreinen en parkeergarages worden neergezet.
De schorsing geldt voor een periode van 1 jaar, en moet steeds voor het einde van de schorsingsperiode worden verlengd.
Als er niet wordt verlengd vervalt de schorsing automatisch en moet er weer worden voldaan aan de hiervoor genoemde verplichtingen.

WA – verzekering:
De goedkoopste vorm is een verzekering die alleen dekking biedt tegen het risico van aansprakelijkheid (WA).
Je verzekert  je hiermee tegen aansprakelijkheid voor zaak- en/of personen schade welke met of door de scooter aan derden kan worden toegebracht.
Bij een WA – schade geldt geen eigen risico.

Volledige cascodekking:
De volledige cascodekking van KUIPER omvat onder andere vergoeding van materiële schade aan of verlies van het motorrijtuig door bijvoorbeeld aanrijding, storm, inbraak/diefstal, vernieling, joyriding, brand, ontploffing, kortsluiting, ruitschade  en blikseminslag.
Goed om te weten is dat ook schade ontstaan tijdens transport door de polis wordt gedekt.
Onder transport valt tevens het op en afladen. Voor casco schade geldt een eigen risico.
 
De hoogte daarvan is o.a. afhankelijk van het verzekerde bedrag.
Wij als Heinkel Club Nederland, hebben gekozen voor:

Kuiper Verzekeringen
Breedpad  21
8442 AA   Heerenveen
Tel:   0513 614444
info@kuiperverzekeringen.nl
 
H C N  heeft goede afspraken gemaakt met Kuiper verzekeringen.
Alleen W.A. verzekeren  kost 35,00 Euro + Assurantie belasting.

W.A verzekering             Premie / jaar     35,00  Euro
Assurantie belasting                    21%         7,35 Euro
                                                                                                   -------------
                                                                              Totaal           42,35 Euro

 

Foto van schade scooter

Wij zijn natuurlijk allemaal heel erg zuinig op onze scooters, maar een ongeluk zit in een klein hoekje.
Onze Heinkels zijn allemaal uit de 50 – 60er jaren, en we denken aan de prijzen uit die tijd misschien.
Maar als je op dit moment schade krijgt aan de Heinkel, moet het wel gerepareerd worden met onderdelen die in deze tijd gemaakt zijn,  ook de uurlonen zijn “ lichtjes gestegen “  sinds de 60er jaren.
Daarvoor is er de z.g. Casco, of Allrisk, verzekering in het leven geroepen.
Er moet wel een taxatie rapport opgemaakt worden.
(Hiervoor kunt u terecht bij H S N  natuurlijk)

De kosten vallen heel erg mee.
De waarde van onze Heinkel scooter ligt meestal tussen de 3.000,00 en 7.500,00 Euro.
De verzekering kost 1 promille van het taxatie bedrag, met een minimum van 75,00 Euro.

Dus een Casco verzekering voor onze Heinkel kost:

Casco premie                      75,00 Euro
W.A. Premie                        35,00 Euro
                                                                        ---------------
Totaal premie                    110,00 Euro
Ass. Belasting  215              23,10 Euro
                                                                         --------------
Jaar kosten                        133,10 Euro

 
Terug naar de inhoud